vrijdag 28 oktober 2011

Dagen in het klooster

                                Is het een nieuw land,
                                in een andere werkelijkheid
                                dan die van de dag?
                                Of heb ik er geleefd,
                                vóór de dag?

                                Ontwaakte,
                                een gewone ochtend met grijs licht
                                weerkaatst van de straat,
                                ontwaakte - 
                                uit de donkerblauwe nacht
                                boven de boomgrens
                                met het schijnsel van de maan op de heide
                                en de bergkam in schaduw.
                                Dacht 
                                aan andere dromen,
                                dacht 
                                aan hetzelfde bergland:
                                tweemaal was ik op de kammen,
                                woonde ik bij het binnenste meer
                                en volgde ik de stroom
                                naar de bronnen.
                                De seizoenen wisselden
                                en het licht
                                en het weer
                                en het uur.
                                Maar het is hetzelfde land.
                                En ik begin de kaart te kennen
                                en de windstreken.

                                Dag Hammarskjöld, 24-08-1961

                                St. Willibrordsabdij Doetinchem, najaar 2011    

woensdag 19 oktober 2011

Onderzoeksfrustraties deel 1: het onvindbare rapport

De eerste grote frustratie van het onderzoek heeft zich aangediend: ik ben al weken op zoek naar een rapport en ik krijg het maar niet te pakken. In de voorbereiding op mijn empirische onderzoek ben ik me zoveel mogelijk aan het inlezen in de thematiek en de reeds beschikbare informatie over de doelgroepen. Een van mijn doelgroepen zijn Turkse, 'orthodoxe' moslims in Nederland, en ik zou ze graag willen interviewen over de relatie tussen hun geloof en hun Nederlandse burgerschap. Nu weet al enige tijd dat er een rapport moet bestaan waarin verslag wordt gedaan van een reeks debatten onder moslims over burgerschap. Maar het rapport in handen krijgen... ho maar. Van het kastje naar de muur, en net zo hard weer terug.

De zoektocht begon met een tip van een collega die betrokken was geweest bij de debatten. Ze gaf me de naam en het e-mailadres van de dame die destijds de bureau-coördinator was van de stichting die de debatten organiseerde. Bij haar zou ik het rapport zeker kunnen opvragen. Haar reactie op mijn e-mail was echter weinig hoopgevend. De letterlijke tekst luidde: "het spijt me maar we hebben destijds een rapport laten schrijven waar ik niet enthousiast over was en wat ik ook niet meer kan vinden.". Bam. Zo gaat dat blijkbaar, je organiseert in opdracht van het ministerie debatten over een belangrijk onderwerp, en als de resultaten niet bevallen, is het document opeens verdwenen... Goed, met zoveel woorden staat het er niet, maar de bereidheid om me te helpen aan het document laat ook te wensen over. Maar ik geef niet op, en krijg van haar een doorverwijzing naar het expertisecentrum Religie en Samenleving van FORUM (instituut voor multiculturele vraagstukken). Daar zouden ze me verder kunnen helpen. Dus ik benader dit expertisecentrum en vertel ze alles wat ik weet over het rapport (dat is nog bijna niets). Na een week wachten (!), ontvang ik een e-mail waarin ze hun hulp aanbieden, maar zeggen dat deze beschrijving 'nog geen belletje doet rinkelen'. Dus ik ga terug naar mijn collega, vraag haar alles wat ze weet, en geef de nieuw verkregen informatie door aan FORUM. Helaas, nog steeds geen belletjes. Niet zo verwonderlijk, want mijn collega had geen idee wat FORUM met deze debatten of het rapport te maken zou moeten hebben. Volgens haar waren de stichting en het ministerie betrokken bij de debatten en niet dit instituut. Ik ben weer terug bij af.

En dus zit er niets anders op dan het ambtenarenapparaat in te duiken en bij de overheid op zoek te gaan naar het document. De debatten zijn in opdracht van het ministerie uitgevoerd, en gesubsidieerd. Er moet dus ook bij het ministerie in het archief een verslag of rapport liggen. Maar ja, ministeries veranderen nog wel eens. En dus zijn de documenten en de personen continu in beweging. Gelukkig kon mijn collega helpen aan een naam en een e-mailadres. Deze persoon is weliswaar de opvolger van de persoon die betrokken was bij de totstandkoming van het rapport, en werkt weliswaar op een ander ministerie, maar toch. Er zit schot in de zaak. Althans, er is nog een (laatste?) mogelijkheid dat ik het rapport in handen krijg. En dus e-mail ik vol goede moed naar deze ambtenaar en leg mijn vraag uit.
Het duurt elf dagen (!) voor er een reactie komt op mijn e-mail. Het goede nieuws is dat deze meneer wel degelijk lijkt te weten waar ik het over heb. Het minder goede nieuws is dat hij niet weet of hij het rapport wel aan mij mag geven... Hij moet eerst nagaan of de wet openbaar bestuur hier van toepassing is. En even later volgt een e-mail waarin hij zegt dat zich in het archief geen verslag van de debatten bevindt. Er is alleen een document gevonden, waarin het ministerie zijn visie geeft over dit thema naar aanleiding van de debatten. Maar als dit dan het document is dat ik zoek, is nog niet zeker of hij het aan me mag geven. Wat is dit voor onzin? Ik doe wetenschappelijk onderzoek, met (grote) maatschappelijke relevantie, dan is het toch niet de vraag of ik toegang mag hebben tot materiaal dat precies over dit onderwerp gaat, en waar het ministerie geld en tijd in heeft geïnvesteerd?! Voor wie zijn deze visie-documenten dan wel? En, buiten dat, waarom is het onmogelijk om een verslag van de debatten te pakken te krijgen? Ik word nu, als ik geluk heb, afgescheept met een visiedocumentje, terwijl de betrokken personen bij de organiserende stichting het hebben over een eindrapport. Er is vanuit verschillende kanten destijds een heleboel moeite gedaan om de debatten te organiseren, en het rapport daarvan is nu onvindbaar. Of wordt moedwillig achtergehouden. Wat een verspilling van geld en energie, als met die informatie nu niets meer mag worden gedaan!

Voorlopig zit er niets anders op dan te wachten tot deze meneer heeft uitgezocht of de stukken aan de wetenschap mogen worden toevertrouwd. En deze eerste onderzoeksfrustratie te delen met de buitenwereld. Wie weet levert dat nog iets op. Het lucht in ieder geval op!

woensdag 12 oktober 2011

Dromen najagen

A goal should excite you a lot and scare you a little  -  Bob Procter

Stel je voor: er is een jong, ambitieus stel met een droom. Hij is professioneel musicus, speelt klassieke werken, hypermoderne klassieke werken en is een bevlogen dirigent. Hij houdt van cross-overs; van projecten met muziektheater, poëzie en muziek, film en muziek, en van klassieke muziek met elektronica. Hij is remplaçant bij verschillende Nederlandse orkesten, is een gewaardeerde speler in kleinere bezettingen en is mede-oprichter van een veelbelovend ensemble.
Zij studeerde cultuur- en godsdienstpsychologie en filosofie en is op het moment bezig met een promotieonderzoek naar de relatie tussen religieuze waarden en Nederlandse burgerschapswaarden. Ze heeft jaren als vrijwilliger op een basisschool gewerkt, was docent Statistiek en Methoden aan de universiteit, is regelmatige bezoeker van stilte-meditatie-weekenden in een klooster in het oosten van het land, en was mede-organisator van filosofische café-avonden.

Samen liepen ze in 2009 van Zuid-Frankrijk naar Santiago de Compostela, om een droom na te jagen. Samen gingen ze de uitdaging aan, hebben ze ervaren hoe het is om te lopen op een historisch pad, waar het voelbaar is dat miljoenen pelgrims ze zijn voorgegaan. Ze weten hoe het is om de scepsis van hun omgeving te weerleggen, hoe de passie die ze hebben hun doorzettingsvermogen heeft gevoed, dag op dag op dag in de verzengende hitte op de Spaanse hoogvlakte. Deze passie en dit doorzettingsvermogen heeft ze gebracht naar Santiago, en verder, naar 'het einde van de aarde', waar ze hun tocht volbrachten. Maar daar stopt het dromen niet. Het bereiken van het doel bleek, zoals cliché in pelgrimsverhalen, geen doel op zich te zijn. Geen einde van een reis, hoogstens een afsluiting van een eerste fase.

En nu is het tijd voor fase twee. Er is een nieuwe droom: een kerkgebouw om in te wonen en werken. Een leefplaats in een historisch pand, met de ruimte en de mogelijkheden om een muziekcentrum op te zetten, een cultureel ontmoetingspunt te creëren, lezingen en filosofische debatavonden te organiseren, en vooral verder te dromen. Hoe ze dat gaan doen? Geen idee nog. Maar als je goede tips hebt hoe ze hun droom kunnen realiseren, of als je altijd al mecenas wilde zijn, zullen ze dankbaar zijn en laten zien dat dromen ook in deze tijd tot grootse daden kan leiden!